بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
امروز سه شنبه 1 فروردين 1402

مسئولین واحدها

b_500_500_16777215_10_images_simin_1679201600_.jpg

مسئول دفترشهردار: محمدعظیم کر

شماره تماس: 01734476336

 شرح وظايف:

 • تلاش در جهت تحقق اهداف سازمانی و گزارش دهی به مدیریت ارشد.
 • اطلاع از دستورالعمل‌ها و مقررات اداری مرتبط با فعالیت‌ها.
 • پاسخ‌گویی به تلفن متقاضیان
 • ثبت تماس‌های دریافتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق
 • تماس با مراجعین، کارکنان و مدیران سایر واحدها.
 • ارتباط با کارکنان واحدهای مختلف سازمان  بر اساس سلسه مراتب سازمانی مطابق چارت سازمانی .
 • یادآوری زمان تشکیل جلسات و قرار ملاقات‌ها به مدیر مربوطه
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی
 • برنامه‌ریزی قرار ملاقات مدیر مافوق و پیگیری جهت تحقق آن
 • هماهنگی اتاق جلسات و اطمینان از آماده بودن تجهیزات آن قبل از برگزاری جلسات برنامه‌ریزی‌شده
 • تدوین گزارش‌های موردنیاز و ارائه به مدیر مافوق.
 • دریافت نامه‌های درون‌سازمانی و نامه‌های وارده از برون سازمان .
 • دریافت، بررسی، توزیع و ارسال نامه‌ها، دورنگارهای واحد به گیرندگان مرتبط
 • پیگیری کارهای محوله از طرف مدیر تا حصول نتیجه .
 • پاسخ‌گویی به ارباب و رجوع به‌صورت حضوری .
 • ثبت مراجعات حضوری ارباب و رجوع و ارائه گزارش به مدیر مافوق .
 • هماهنگی جهت ارسال مرسولات به افراد مشخص‌شده
 • درخواست تکثیر اسناد و هماهنگی با مرکز تکثیر جهت انجام خدمات تکثیر
 • جمع‌آوری اطلاعات جهت آماده‌سازی گزارش موردنیاز مدیر مافوق.
 • ابلاغ دستورات صادره مدیر مافوق به اشخاص مربوطه.
 • ارائه پیشنهادات جهت بهبود فعالیت‌های واحد.
 • درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت حذف عدم انطباق‌های بالفعل و بالقوه
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مافوق

 

 کارشناس خدمات شهری ومسئول دبیرخانه:ملیحه حاجی قلیخانی

شماره تماس:01734476288

شرح وظایف:

 • دریافت نامه ها از طریق شبکه.
 • ثبت ورود نامه های وارده و صادره درنرم افزار رایانه دبیرخانه
 • تفکیک و توزیع نامه ها به سایر واحدهای شهرداری
 • بایگانی مکاتبات اداری
 • ارسال مراسلات .
 • نظارت بر ورود و خروج و مأموریت و مرخصی پرسنل .
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.
 • نظارت بر نحوه صحیح بایگانی اسناد موجود در سازمان
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به بخش دبیرخانه
 • گزارش‌دهی از نقاط ضعف و قوت دبیرخانه به مدیران ارشد
 • تقسیم کار منصفانه و عادلانه بین پرسنل دبیرخانه
 • ثبت کلیه نامه‌های ورودی و خروجی در دفتر اندیکاتور
 • برای جلوگیری از اشتباه نامه‌رسان، باید تمام نامه‌های ورودی بازدید شود و صحت نام گیرنده با نام سازمان تایید شود.
 • مسئول دبیرخانه علاوه بر نظارت کلیه نامه‌های وارده، صادره و سایر وظایف باید بر ارجاع نامه ها بین پرسنل و مدیران نیز نظارت داشته‌باشد.
 • در سازمان برخی نامه‌ها نیاز به پاسخ سریع دارند، برخی محرمانه‌اند و برخی نیاز به پاسخ ندارند. پس،از وظایف مسئول دبیرخانه است که بر آن نظارت کند.
 • ارجاع کلیه نامه‌های وارده و صادره از اتوماسیون اداری به بخش‌های مشخص

این موارد از موارد کلی وظایف مسئول دبیرخانه است. دبیرخانه بخش بسیار حساس و مهمی است، پس باید برای ایمن بودن و پیشرفته شدن آن تلاش کرد. امروزه با کمک تکنولوژی دبیرخانه یکی از مواردی است که به راحتی می‌توانید از طریق رایانه از آن استفاده کنید

 

واحد حقوقي

مسئول:

شرح وظايف:

 • ارائه مشاور ه حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري
 • اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري
 • دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري
 • تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها
 • شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومي.
 • عضويت در گروه املاك و توافق منطقه.
 • تهيه لوايح حقوقي.
 • مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله.

b_500_500_16777215_10_images_modir_1437888063_.jpg

مسئول: مسعود قوجقی

شماره تماس: 01734476515

شرح وظایف:

ـ رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری .

ـ رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .

ـ انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .

ـ انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارت مصوب طبق مقررات و آئین نامه های مالی شهرداری ها .

ـ رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد .

ـ تنظیم قراردادها ـ تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها .

ـ نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری .

ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده .

ـ نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی .

ـانجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 

b_500_500_16777215_10_images_simin_1677135961004_001.jpg 

مسئول واحد شهرسازی: صالح ایری

شماره تماس:01734476279

شرح وظایف:

1- صدور پروانه ساختمان و پايان كار و گواهي عدم خلاف و استعلامهاي دفتر خانه و بانك و .... براي متقاضيان
2-  تعيين ميزان و نحوه تخلفات از پروانه هاي ساختماني يا ساختمانهاي بدون پروانه توسط مالك و ارجاع به مراجع ذيصلاح .
3-  عضويت در كمسيونهاي ماده 100 و کارگروه کمیته فنی
4- شناسايي مغايرتهاي موجود در طرحهاي تفضيلي با هماهنگي مسئول طرح تفصيلي.
5-بازديد سفت كاري و پايان كار و بررسي گزارشات مربوطه 
6-تمديد پروانه
7-پاسخ به مراجعين حضوري در مورد استعلامات از لحاظ بازديد
8-      ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .

 

b_500_500_16777215_10_images_simin_1677136264_.jpg

مسئول واحد درآمد: محمود میرویسی

شماره تماس:01734476279

 شرح وظایف:

  1-وصول تمام درامد واحدهای مختلف شهرداری
  2- محاسبه پروانه های ساختمانی و عوارضات اضافه بنا و بدون پروانه
  3- صدور جواز کسب
  4-ارسال پرونده های دارای اضافه بنا به کمیسیون
  5-دادن اخطار و پلمپ مغازههای غیر تجاری
   6-دریافت عوارض سالیانه

واحد آتش نشانی

 مسئول: جوادکشیری

  شماره تماس:01734472222

 

 شرح وظایف:

1- نظارت و كنترل دقيق بر دفتر ثبت وقايع و امضاء در حاشيه دفتر

2- تصميم گيري و تعيين شيفت كاري پرسنل در ايستگاه

3- اطمينان از آمادگي كامل پرسنل و تجهيزات مربوطه جهت مقابله با حوادث.

4- اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني، از طريق بازديد دوره اي

5- بررسي اشكالات و كمبودهاي موجود در ايستگاه و كوشش در رفع آنها از نظر پرسنلي، تجهيزات و تاسيساتي.

6- نظارت و كنترل دقيق بر گزارشات تنظيمي حريقها، حوادث و انجام مكاتبات ايستگاه

 

b_500_500_16777215_10_images_modir_1437887925_.jpg

مسئول عمران واملاک  : فرهاد عظیمی

شماره تماس:01734476337

 شرح وظایف:

عمران و آبادانی شهر با توجه به طرح هادی و تفضیلی شهر

بازگشایی و تعریض خیابانها (شارع عام )

عقد قرار داد با پیمانکاران ذیصلاح

نظارت وکنترل صورت وضعيتهاي مربوط به پيمانکاران شهرداري.

جدول گذاری خیابانها

پیاده رو سازی

زیر سازی و آسفالت خیابانهای اصلی

شن ریزی و زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر شهر بر اساس در خواست مردمی و خودیاری اهالی

هدایت آبهای سطحی

روکش آسفالت خیابانهای دارای قدمت بالا که نیاز به ترمیم دارند

 نظارت بر اجرای عملیات عمرانی بطور کلی

 

b_500_500_16777215_10_images_modir_1437887939_.jpg

مسئول امورسرمایه انسانی و فناوری اطلاعات : آرزو ایری

شماره تماس:01734476288

 شرح وظایف:

بررسی مکاتبات و مراقبت درحسن انجام امور اداری شهرداری .

ـ نظارت بر تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری سایر واحدها .

ـ بررسی امکانات رفاهی ، تعاون ، بیمه و بازنشستگی کارکنان شهرداری .

ـ صدور ابلاغ احکام حقوقی کارکنان و انعقاد قراردادهای کاری .

ـ تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان ، تهیه و تکمیل فرم های ارزشیابی سالانه پرسنل اداری .

ـ ابلاغ شرح وظایف پرسنل .

ـ تهیه صورت کارکرد ماهیانه و اضافه کاری پرسنل .

ـ رسیدگی به تقاضاهای استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و ...

 

یحیی کم

مسئول امورخدمات فضای سبز وایمنی شهری

شماره تماس:01734474515

شرح وظایف:

* رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

*جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت

*حفظ و نگهداری فضای سبز موجود درمنطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی یا اشجار یامعابر

* شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

*استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

* نظافت عمومي شهرونظارت برکار کارگران خدمات شهري .
*رسيدگي به امورات فضاي سبز ،ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهر و کنترل کارباغبانان و کارگران فضاي سبز ، رسيدگي به امورات آتش نشاني وآماده نگهداشتن وسايل و ماشين آلات اطفا، حريق وکنترل کارپرسنل آتش نشاني جهت حضورمستمرشبانه روزي
*نگهداري وحفاظت ماشين آلات شهرداري وکنترل کاررانندگان .

* انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

 حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ، پارک  های محلی و اشجار .

ـ توسعه فضای سز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی در فصول مختلف در محل های مورد نیاز پیش بینی شده .

ـ پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .

ـ آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .

ـ تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .

ـ رابط بین ادارات (آب ، برق ، گا ز، تلفن ).

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. 

b_500_500_16777215_10_images_simin_1677136918_.jpg

مسئول واحد موتوری: محمد دهقان

شماره تماس:01734476516

 شرح وظایف:

 1- اختصاص خودرو مورد نیاز جهت ماموریت های داخل و خارج شهر

2-  گردآوری اطلاعات بیمه ای خودروها.

3- هماهنگی و بازدید خودروها جهت اعزام به تعمیرگاه.

4- پیگیری عدم خلافی خودروهای تحویلی به واحد موتوری.

5- گردآوری اطلاعات مربوط به معاینه فنی خودروها.

6- انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسایط نقلیه اعم از سبک و سنگین و غیره

7- تنظیم برنامه کاری رانندگان.

8- پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارهای مربوطه و همکاری با انبار دار شهرداری.

9- نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها.

10- تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده شهرداری و تهیه گزارش بمنظور فروش آنها.

11- انجام عملیات های عمرانی از قبیل خاک برداری ،تسطیح ،حمل مخلوط ، جابه جایی مصالح ، حمل و بار گیری نخاله های سطح شهر .

12-حمل زباله و انتقال به سایت

13- عملیات برف روبی و نمک پاشی به صورت تمام وقت در مواقع بحران

14- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

پیام ها

 • شهروندخوب = شهرخوب

اجرای طرح تفکیک از مبدا زباله

نظرات مردمی

 • عبدالرضاکر
  ازخدمات شایسته شهردار محتر م محمود کم کمال تشکر را دارم در سایه الطاف الهی سربلند وپیروز باشند

  ادامه...

   
 • سیمین شهر
  با سلام از شهردار محترم و مسئول خدمات شهری شهرداری سیمین شهر بابت احداث پارک در محله کتوک کمال قدردانی ...

  ادامه...

   
 • آشنا
  لطفاً تصاویر بیشتر گذاشته شود.

  ادامه...

   
 • شهروند
  سلام عليكم در صورت امكان اسامي شهرداران و اعضای شورا، از اولين دوره تا بحال را بنويسيد. با تشكر ...

  ادامه...

جستجو