جانشین شهردار

منتشر شده در سه شنبه, 18 شهریور 1393 00:40
بازدید: 3830

جانشین شهردار

آرزو ایری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت در شهرداری: مسئول امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات

b_200_200_16777215_10_images_modir_1518587979picture.jpg