جلسه شورای اسلامی شهر وشهردار با مدیر کل دفتر امورشهری و شوراها

منتشر شده در یکشنبه, 22 اسفند 1400 16:59
بازدید: 92

b_200_200_16777215_10_images_modir_16471915043.jpg

جلسه شورای اسلامی شهر وشهردار با مدیر کل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری در محل دفتر سورای اسلامی سیمین شهر

 

b_440_440_16777215_10_images_modir_16471915411.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_16471915522.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_16471915623.jpg