ورود منتخبان دوره پنجم شورای اسلامی سیمین شهر به محل شهرداری و دفتر شورای شهر/به روایت تصویر

منتشر شده در چهارشنبه, 01 شهریور 1396 03:16
بازدید: 1436

b_200_200_16777215_10_images_modir_1503717459photo_2017-08-26_06-54-03.jpgورود منتخبان دوره پنجم شورای اسلامی سیمین شهر به محل شهرداری و دفتر شورای شهر/به روایت تصویر

b_440_440_16777215_10_images_modir_1503717478photo_2017-08-26_06-54-03.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1503717489photo_2017-08-26_06-54-30.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1503717501photo_2017-08-26_06-54-36.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1503717512photo_2017-08-26_06-54-43.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1503717523photo_2017-08-26_06-54-48.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1503717536photo_2017-08-26_06-54-53.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1503717548photo_2017-08-26_06-55-01.jpg