دومین جلسه کمیته حمایتی طرح تفکیک از مبدأزباله در شهرداری سیمین شهر برگزار شد

منتشر شده در سه شنبه, 21 مهر 1394 13:22
بازدید: 1496

b_200_200_16777215_10_images_modir_1444729157img_6910.jpg به گزارش واحد خدمات شهری شهرداری سیمین شهر، دومین جلسه کمیته حمایتی درخصوص اجرای طرح تفکیک ازمبداء زباله باحضور مدعوین استانی و شهرستانی صبح امروز درمحل دفتر شهردار برگزارگردید .دراین جلسه ضمن بررسی موانع اجرای طرح تفکیک از مبداءزباله وارائه نقطه نظرات هر یک از مسئولین، پیمانکار جدید معرفی و درخصوص نحوه اجرای طرح آموزش های لازم داده وتوجیه گردید. در پایان جلسه ازمحل کارگاه تفکیک پیمانکار بازدید بعمل آمد.

 مهندس دوجی شهردار سیمین شهرگفت: این طرح  دراولین فرصت پس ازتهیه مقدمات کاروآموزش چهره به چهره شهروندان اجرایی خواهد شد.

 

b_440_440_16777215_10_images_modir_1444729240img_6910.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1444729256img_6905.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1444729281img_6919.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1444729300img_6922.jpg

b_440_440_16777215_10_images_modir_1444729592img_6932.jpg