بودجه سال1395شهرداری سیمین شهر

منتشر شده در یکشنبه, 31 مرداد 1395 12:36
بازدید: 1518

بودجه سال1395 شهرداری سیمین شهر  000/000/500/23

 

سرانه کل 087/507/1

 

سرانه عمرانی 674/645                                                                               

 

بودجه جاری 000/000/432/13

 

بودجه عمرانی 000/000/068/10